Każde dziecko jest inteligentne.

Uważa się, że 90% ludzkiego mózgu rozwija się do 5 roku życia, a pierwsze 8 lat życia dziecka buduje fundament pod zdrowie i przyszłą naukę. Oznacza to, że dziecko wymaga dostępu do odpowiednich narzędzi i środowiska, które będzie wsparciem gdy jego mózg pochłania informacje, rozumie je i uczy się reagować na nie. Mózg rozwija się na podstawie codziennych doświadczeń i lekcji, które są nie tylko praktyczne, ale także emocjonalne.

Inteligencja jest zwykle definiowana jako potencjał intelektualny (więcej napisałam na ten temat w książce „Dziecko z potencjałem”)– coś, co można zmierzyć, zdolność, którą trudno zmienić. Nasz system edukacji doprowadził nas do przekonania, że ​​stopnie i wyniki w nauce są powszechnie akceptowanymi miernikami inteligencji dziecka. Ważne jest, aby zrozumieć, że każde dziecko jest wyjątkowe i rodzi się z naturalnymi talentami. Ma naturalną skłonność do jednej lub kilku metod uczenia się, co najlepiej wyjaśnił Howard Gardner, psycholog rozwojowy, w swojej teorii inteligencji wielorakich

Jeśli treść mojej książki jest jeszcze przed Tobą to poniżej udostępniam Ci do niej link. 

Być może nigdy tak naprawdę nie zastanawiałaś się, dlaczego tak słabo radzisz sobie z matematyką. Po prostu wiedziałaś, że matematyka to nie twoja bajka. A teraz wiesz, że nie jesteś osobą, która ma pomagać piątoklasiście w odrabianiu zadań domowych z matematyki. A może prowadziłaś dzienniki przez całe życie, ale nigdy tak naprawdę nie zastanawiałaś się, dlaczego tak bardzo kochasz dzienniki. Może jesteś znana jako fantastyczna kucharka, ale w głębi serca wiesz, że ciasto będzie idealne tylko wtedy, gdy będziesz ściśle przestrzegać przepisu.

Co to jest teoria inteligencji wielorakich?.

Być może nigdy tak naprawdę nie zastanawiałaś się, dlaczego tak słabo radzisz sobie z matematyką. Po prostu wiedziałaś, że matematyka to nie twoja bajka. A teraz wiesz, że nie jesteś osobą, która ma pomagać piątoklasiście w odrabianiu zadań domowych z matematyki. A może prowadziłaś dzienniki przez całe życie, ale nigdy tak naprawdę nie zastanawiałaś się, dlaczego tak bardzo kochasz dzienniki. Może jesteś znana jako fantastyczna kucharka, ale w głębi serca wiesz, że ciasto będzie idealne tylko wtedy, gdy będziesz ściśle przestrzegać przepisu.

Po raz pierwszy zetknąłam się ze stylami uczenia się w wieku 17 lat gdy udzielałam korepetycji z matematyki.. Szczerze mówiąc, wszystko, co pamiętam, to to, że wszyscy uczniowie uczą się inaczej. Dopiero gdy zacząłem własne “badania” (być może wynika to ze sposobu, w jaki się przekazuję wiedzę), naprawdę zrozumiałam, jak ważne jest uczenie się, jak się uczymy.

Jest wielu wiodących badaczy w tej dziedzinie, którzy używają różnych terminologii i podejść teoretycznych, ale odniosę się do teorii wielorakich inteligencji  Howarda Gardnera (1983) . Gardner (1983) zasugerował, że mózg jest porównywalny z wieloma komputerami, a nie z jednym komputerem działającym z pełną wydajnością. Podobnie, jednostki mają kilka inteligencji, a nie jedną inteligencję, która napędza uczenie się. Dzięki tej obserwacji i dowodom z badań w różnych dziedzinach Gardner opracował teorię inteligencji wielorakiej z ośmioma różnymi inteligencjami znanymi u ludzi.

Już we wczesnych latach dzieciństwa możesz zacząć identyfikować, w których inteligencjach dziecko może być silniejsze. Poniżej znajdują się wszystkie inteligencje wielorakie Gardnera wraz z kilkoma czynnikami identyfikującymi jako przykłady, które pomogą Ci je rozpoznać i wspierać. 

Teoria inteligencji wielorakich rzuca światło na ludzką inteligencję, koncentrując się na metodach uczenia się, które pomagają nauczycielom i rodzicom, zrozumieć sposób, w jaki myślą i uczą się dzieci.

1. Inteligencja wizualnno – przestrzenna 

Ci, którzy są dobrzy w wizualizacji rzeczy, mają silną inteligencję wizualno-przestrzenną. Ci ludzie często świetnie radzą sobie ze wskazówkami, mapami, wykresami i filmami. Interpretacja sztuki wizualnej we wszystkich formach sprawia im przyjemność i pomaga lepiej rozumieć. Inteligencja przestrzenna jest często uważana za zdolność do myślenia w trzech wymiarach. Dzieci i młodzież z tego rodzaju inteligencją często rozumieją wzorce i są przyciągane do labiryntów i puzzli..

To osoby, które uczą się za pomocą:

 •  obrazów, 
 • burzy mózgów
 • gryzmoły
 • tworzą z przestrzenią. 
 • Używają i rozumieją mapy, 
 • ożywiają wizję rysując na serwetkach
 • mają świetne wyczucie kierunku.

Zainteresowania i umiejętności:

 • budują wymyślne samochody,
 •  budują skomplikowane domy,
 • rysują najpiękniejsze geometryczne kształty. 

Przykłady karier osób :

 • piloci, 
 • marynarze, 
 • geodeci,
 • architekci.
 • inżynierowie, 
 • artyści.

Wykorzystanie i rozwój: 

 • Podczas nauki korzystać z ilustracji
 • Kolorowe notatki i karteczki 
 • Rysować mechanicznie 
 • Mapa myśli 
 • Umożliwić rysowanie w czasie słuchania
 • Tworzyć filmy wideo
 • Przedstawiać plany i cele za pomocą diagramów
 • Check Listy 
 • Korzystać z mimiki

2. Inteligencja językowa

Osoby, które posiadają inteligencję językową potrafią dobrze posługiwać się słowem, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Gramatyka i słownictwo to ich supermoce, mają tendencję do zapamiętywania i przypominania sobie informacji mówionych. Często zajmują się kreatywnym pisaniem, jako zawód lub hobby, i mogą utrzymać zaangażowanie ludzi dzięki swoim umiejętnościom pisarskim czy też przemowach. Ważne jest aby nie oceniać charakteru pisma a przekaz. Osoby z tą utalentowaną inteligencją czerpią przyjemność z czytania, lubią debaty i wyrażają swoje zdanie

Przykłady karier osób z tą inteligencją:

 • dziennikarz, 
 • prawnik, 
 • pisarz
 • mówca
 • lekarzy,
 • naukowiec,
 • nauczyciel, 
 • pedagog.

Wykorzystanie i rozwój: 

 • Opowiadanie historii 
 • Gra w gry Państwa- Miasta, Memory słowne
 • Czytać opowiadania
 • Pisać opowiadania
 • Układać skecze
 • Czytać i pisać artykuły prasowe ( prowadzenie gazetki szkolnej, bloga) 
 • Przeprowadzanie wywiadu
 • Brać udział w debatach
 • Toczyć dyskusje

3. Inteligencja logiczno – matematyczna

Osoby z inteligencją logiczno-matematyczną są na ogół dobre w rozumowaniu, rozpoznawaniu i logicznej analizie wzorców. Ich umysły myślą i rozumieją w liczbach, co prowadzi ich do logicznego podejścia do wyzwań. Są naturalnie dobrzy w rozwiązywaniu problemów i wyciąganiu wniosków. Zwykle lubią myśleć o abstrakcyjnych ideach i są skłonni analizować wszystkie aspekty danej sytuacji. Nauczyciele matematyki mają bardzo trudną pracę. Zazwyczaj uczniowie albo kochają , albo nienawidzą matematyki. Raczej trudno jest znaleźć ludzi, którzy są pomiędzy, jeśli chodzi o tematykę.

Jednak poza kochaniem lub nienawidzeniem matematyki jest inteligencja logiczno-matematyczna. Ta inteligencja sugeruje, że istnieją osoby, które naprawdę mają dar rozumienia i przetwarzania złożonych równań, obliczania liczb i rozwiązywania problemów matematycznych z większą łatwością niż inni.

Ludzie, którzy szybko rozwiązują w głowie problemy z liczbami, obliczają kwotę napiwku bez pomocy kalkulatora w telefonie i mają trudności z zapisywaniem procesów rozwiązywania na teście z matematyki. 

Przykłady karier osób z tą inteligencją:

 • przedsiębiorca,
 • strateg biznesowy, 
 • marketingowiec,
 • Bankier, 
 • księgowy,
 • statysta,
 • laborant, 
 • farmaceuta.

Wykorzystanie i rozwój: 

 • Stymulować rozwiązywanie problemów
 • Gry wymagające obliczeń 
 • Analizować i interpretować zdarzenia oraz dane
 • Zachęcać do rozwijania mocnych stron
 • Tworzyć prognozy
 • Pozwalać aby zadania były wykonywane KROK po KROKU 
 • Myśleć dedukcyjnie
 • Zachęcać do doświadczeń praktycznych

4. Inteligencja ruchowa

Inteligencja cielesno-kinestetyczna koncentruje się głównie na ruchu fizycznym jako metodzie uczenia się. Ci, którzy są obdarzeni tego typu inteligencją, są dobrzy w ruchach ciała i fizycznej kontroli. Wiadomo, że ludzie, którzy przodują w tej dziedzinie inteligencji, mają niezwykle silną koordynację ręka-oko. Ich kontrola motoryczna jest zawsze aktywna, a zapamiętują i uczą się przez działanie, a nie słuchanie lub widzenie. Ta forma uczenia się obejmuje praktykę jako podstawowe narzędzie. 

Osoby te są świadome swoich zdolności fizycznych, uczą się w sposób praktyczny i potrafią z łatwością rozbierać rzeczy na części i składać je z powrotem.

Przykłady karier osób :

 • sportowcy,
 • artyści 
 •  tancerze, 
 • aktorzy, 
 • piosenkarze,
 • mechanik,
 •  stolarz,
 •  hydraulik
 •  pracownik budowy.

Wykorzystanie i rozwój: 

 • Uczenie się lub powtarzanie podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych
 • Wykorzystać taniec do nauki
 • Odgrywanie scenek z nauczonej wiedzy 
 • Uczenie się spacerując po pokoju 
 • Powtarzanie materiały w czasie biegania lub pływania
 • Powtarzanie materiały w czasie kąpieli w wannie (np. wiersz na Dzień Mamy)
 • Wycieczki 
 • Pstrykanie palcami , klaskanie, tupanie podczas zapmietywania 

Rozwijaj ze mną inteligencje wielorakie u swojego dziecka lub ucznia!

Być może nigdy tak naprawdę nie zastanawiałaś się, dlaczego tak słabo radzisz sobie z matematyką. Po prostu wiedziałaś, że matematyka to nie twoja bajka. A teraz wiesz, że nie jesteś osobą, która ma pomagać piątoklasiście w odrabianiu zadań domowych z matematyki. A może prowadziłaś dzienniki przez całe życie, ale nigdy tak naprawdę nie zastanawiałaś się, dlaczego tak bardzo kochasz dzienniki. Może jesteś znana jako fantastyczna kucharka, ale w głębi serca wiesz, że ciasto będzie idealne tylko wtedy, gdy będziesz ściśle przestrzegać przepisu.

5. Inteligencja muzyczna 

Są to bystrzy słuchacze, którzy są naturalnie obdarzeni zdolnością rozpoznawania (słyszenia) dźwięków w sytuacjach, które łatwo przeoczą osoby o innych typach inteligencji. Myślą, rozumieją i uczą się w przepływie, który jest bardzo podobny do tych z inteligencją matematyczną, gdzie wzorce są kluczem do uczenia się. Dzieci z inteligencją muzyczną często doceniają muzykę, wykonanie, wysokość, ton i rytm. Mają tendencję do zapamiętywania melodii/piosenek i często są skłonni do nauki gry na instrumencie. Istnieje afektywny związek między muzyką a emocjami

Przykłady karier osób :

 • śpiewacy, 
 • kompozytorzy muzyczni,
 • muzycy.

Wykorzystanie i rozwój: 

 • Grać na instrumentach muzycznych
 • Uczyć się poprzez piosenki 
 • Uczyć przez poprzez koncerty aktywne i pasywne
 • Uczyć się TYLKO Przy muzyce barokowej, klasycznej, dźwięk natury 
 • Zapamiętywanie nastroju za pomocą muzyki
 • Licz, rysuj słuchając muzyki 
 • Uczenie się poprzez rapowanie

6. Inteligencja przyrodnicza

Czyż nie każdy z nas zna kogoś, kto pośród natury czuje się najlepiej? Ci, którzy są głęboko zakorzenieni w naturze i jej cechach, posiadają przyrodniczą inteligencję. Ten rodzaj inteligencji należy do wszystkich miłośników przyrody, którzy czują się swobodnie na łonie natury i potrafią wyhodować wszystko w najbardziej niezwykłych miejscach. Są zielonymi liderami społeczeństwa, które ewoluowały od 

 • myśliwych, 

 • zbieraczy, 

 • rolników, 

 • botaników

 • szefów kuchni. 

Ci ludzie są najbardziej świadomi zmian w swoim środowisku i naturalnie skłonni do eksploracji takich zajęć, jak:

 • ogrodnictwo, 
 • biwakowanie, 
 • wędrówki przyrodnicze,
 • studiowanie biologii,
 • zielarstwo,
 • wędkowanie, 
 • domek na drzewie, 
 • medycyna naturalna.


7. Inteligencja interpersonalna

Inteligencja interpersonalna jest niczym innym jak supermocą czytania ludzi w oparciu o komunikację, która nie zawsze jest werbalna. Ten typ inteligencji odbija się na kręgu społecznym – działaniach i zaangażowaniu. Jest to umiejętność odczytywania ludzi na podstawie ich mowy ciała, tonu głosu, manieryzmów i innych form komunikacji niewerbalnej. Osoby te często potrafią odnieść się do tego, co czują inni na głębszym poziomie, dlatego dobrze się komunikują, często rozwiązują konflikty i pracują nad tworzeniem pozytywnych relacji. Młodzi dorośli z tego rodzaju inteligencją są liderami wśród swoich rówieśników, są dobrzy w komunikowaniu się i wydają się rozumieć uczucia i motywy innych. Są tymi, których chcesz w swojej grupie, ponieważ rozwijają się i motywują innych w takich środowiskach. Pomagają również zachować spokój, zwłaszcza w przypadku członków grupy, którym trudniej jest dostrzec punkt widzenia innych. 

Ich supermocą jest empatia, która jest powszechna w takich zawodach jak:

 • stanowiska kierownicze, 
 • HR 
 • nauczyciel, 
 • doradca, 
 • pracowników socjalnych,
 • sprzedawca.

Wykorzystanie i rozwój: 

 • Uczenie wspólnie z innymi
 • Wyjazdy w celu nawiązywanie relacji 
 • Nauka w parze
 • Kontakt i poszukiwanie rozwiązań z innymi 
 • Organizowanie przyjęć i celebracja sukcesów z innymi 
 • Praca zespołowa
 • Określanie związków przyczynowo – skutkowych 

8. Inteligencja intrapersonalna

Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj inteligencji koncentruje się na wszystkich rzeczach wewnętrznych. Kładzie nacisk na zdolność rozumienia własnych myśli, uczuć i stanu umysłu. Osoby z tego rodzaju inteligencją są zawsze świadome swojego stanu emocjonalnego i czynników motywujących. Zwykle lubią autorefleksję, a ocena ich osobistych potrzeb jest ich największą siłą. Są bardzo świadomi swoich uczuć i zawsze są zmotywowani. Inteligencja intrapersonalna nie odzwierciedla osoby introwertycznej. Chodzi o wewnętrzną świadomość. Woleliby nie być „zmuszeni” do rozwiązywania problemów na głos, ponieważ są bardzo dostrojeni do swoich uczuć i myśli. Inteligentne jednostki intrapersonalne są:

 • doskonałymi socjologami, 
 • psychologami,
 • terapeutami,
 • filozofami,
 • naukowcami.

Znajomość i wyrażanie inteligencji Twojego dziecka nigdy nie wymaga specjalnego traktowania ani zmiany planu nauczania.

Jest to jedynie wzmocnienie dla twojego dziecka lub ucznia, do komunikowania swoich potrzeb, ustanowienia zdrowych nawyków związanych z nauką, które są dla niego odpowiednie, oraz optymalizacji ich doświadczeń w szkole, kościele i życiu!

Wszyscy uczymy się przez całe życie. Ostateczną korzyścią płynącą z wczesnego odkrycia własnej wielorakiej inteligencji jest poznanie cech osobowości, introwersji lub ekstrawersji, talentów, języka miłości, temperamentu itp.

Prawdziwe bogactwo tkwi w szukaniu siebie. I dopóki nasze dzieci nie będą na tyle duże, by same mogły wykonywać tę pracę, pomagajmy im w tej dziedzinie. Daj im przewagę, studiując je, rozmawiając z nimi i trzymając się swoich wartości.

Wykorzystanie i rozwój: 

 • Przestrzeń tylko dla siebie
 •  Słuchanie swojej intuicji 
 • Prowadzenie samodzielnych badań 
 • Zgoda na bycie odmiennym od grupy
 • Prowadzenie dziennika osobistego 
 • Osobiste afirmacje
 • Pisanie książek
 • Kontrolowanie własnej nauki
 • Check lista

Jak myślisz, wg. powyższego opisu jaką inteligencję ma Twoje dziecko?

Koniecznie daj znać w komentarzu. To dla mnie znak, że dostałeś wartościowy tekst i zaczniesz działać 🙂