Jak pomóc dziecku z niską samooceną? 

Niskie poczucie własnej wartości jest dość powszechnym problemem, który znacząco wpływa na jakość życia. Od dobrej samooceny zależą sukcesy w życiu dorosłym, a także umiejętności budowania długotrwałych, wartościowych relacji. Osoby z niskim poczuciem własnej wartości mają zaburzony szacunek oraz zaufanie do siebie samego. Nie wierzą we własne kompetencje i mocne strony. Niska samoocena wpływa na ciągłe niezadowolenie z siebie, poczucie zależności od innych, a nawet poczucie winy w wielu życiowych sytuacjach. Brak wiary na temat własnej osoby skutkuje negatywnie na życie osobiste, podejmowane działania i realizację celów.

Jak pomóc podnieść poczucie własnej wartości? Warto sięgnąć do źródła problemu. Wiele problemów psychologicznych w tym także niskie poczucie własnej wartości ma swój początek w dzieciństwie. Negatywne doświadczenia ze szkoły oraz z domu, zbyt krytyczni rodzice, stosowanie kar, wysokie standardy wśród nauczycieli oraz rówieśników, którym nie udało się sprostać, czy doświadczenie przemocy – to wszystko skutkuje niską samooceną i powoduje problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz w relacjach. Ważne jest tutaj wsparcie bliskich osób, rozmowy, praca nad samym sobą, a także odpowiednia terapia z doświadczonym specjalistą.

Niska samoocena – bariera w rozwoju

Niska samoocena uniemożliwia rozwój osobisty będący podstawą osiągania sukcesów i zadowolenia z życia. Czym się objawia? Osoby o niskiej samoocenie są nieśmiałe, wycofane, towarzyszy im poczucie bycia gorszym, problemy z podejmowaniem decyzji, ciągłe poczucie wstydu, złość w odpowiedzi na krytykę, wysokie wymagania w stosunku do samego siebie i perfekcjonizm. Niskie poczucie wartości powoduje, że cały czas chcemy się dopasowywać do innych ludzi, mamy tendencję do negatywizmu i bardzo długo przeżywamy i analizujemy sytuacje stresowe.

 

Jak pomóc swojemu partnerowi? Ważna jest szczera komunikacja i wspólna praca w związku. Docenianie partnera i mówienie mu o tym wprost, nieporównywanie z innymi. Jednak najważniejsza w przypadku osoby z niską samoocenę jest własna praca nad sobą, akceptacja słabości, odnalezienie pozytywów, ćwiczenie reakcji na sytuacje stresowe i rozmowa z psychoterapeutą.

Chcesz, aby Twoje dzieci miały wysoką samoocenę?

Ludzie o wysokiej samoocenie lubią siebie i wierzą, że są zdolni godni . W rezultacie dokonują lepszych wyborów, stają się  bardziej odporni  i mocniej dążą do osiągnięcia swoich celów. Bardziej prawdopodobne jest, że będą szczęśliwi, odniosą sukces i będą zdrowi emocjonalnie.

Każdy rodzic chce budować poczucie własnej wartości swojego dziecka, ale wielu nie wie, jak się do tego zabrać. Czy obsypujemy nasze dzieci komplementami 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu? Czy chronimy ich przed porażką, aby czuli się dobrze?

Takie podejście wydaje się rozsądne, ale na dłuższą metę może być szkodliwe dla poczucia własnej wartości naszych dzieci. Dzieci budują trwałe poczucie własnej wartości, gdy czują się kompetentne, akceptowane i kochane.

Niska samoocena u nastolatków

Brak wysokiego poczucia własnej wartości u nastolatków jest niebezpiecznym zjawiskiem prowadzącym do stanów depresyjnych i lękowych. Nastolatki wycofują się, nie radzą sobie z trudnościami życiowymi, nie podejmują działań ze względu na lęk przed porażką, a także w późniejszym czasie mają tendencję do wchodzenia w toksyczne związki. Ważna jest tutaj współpraca ze strony rodziców i wsparcie oraz poszukanie odpowiedniej pomocy psychologicznej.

Niska samoocena u dziecka

Ważne jest, aby budować poczucie własnej wartości u dzieci już od małego. Istotne, żeby wspierać wszelkie aktywności dziecka, towarzyszyć mu w działaniach zamiast krytykowania i wyręczania. Szukajmy u dzieci mocnych stron i wspierajmy ich rozwój w naturalny sposób. W ten sposób unikniemy niskiej samooceny u dzieci i ukształtujemy ich pewność siebie.

Oto trzy skutecznych sposobów na zapewnienie dziecku niezbędnego narzędzia poczucia własnej wartości.

1. Daj dziecku wybór i obowiązki 

Aby Twoje dziecko czuło się kompetentne, nawet od najmłodszych lat, ważne jest, aby pozwolić mu podejmować odpowiednie dla wieku wybory i obowiązki.

Kiedy dzieci mogą dokonywać wyborów , czują się silniejsze. 

Jeśli Twoje dziecko jest bardzo małe, te wybory mogą początkowo ograniczać się do kilku podanych przez Ciebie opcji, takich jak wybór między goframi lub naleśnikami na śniadanie. Małe dzieci mogą również wybrać przedmioty, które chcą zjeść w restauracji lub w sklepie spożywczym, lub strój, który chcą założyć do szkoły.

Dokonywanie wyborów i branie odpowiedzialności za swoje decyzje pomaga dzieciom budować pewność siebie . Przygotowuje ich także do trudniejszych wyborów , przed którymi staną w późniejszym życiu.

Pomocne jest również przydzielanie dzieciom obowiązków odpowiednich do wieku , takich jak proste obowiązki domowe. Te obowiązki mogą obejmować nakrywanie do stołu, składanie ubrań, karmienie psa, ścielenie łóżka itp. Starsze dzieci mogą robić pranie, wynosić śmieci lub pomagać w przygotowywaniu posiłków.

Czytaj również artykuł o samodzielności u dzieci

2. Unikaj ostrej krytyki i sarkazmu

Dzieci chcą dobrze. Nawet jeśli udają, że jest inaczej, chcą, aby rodzice ich aprobowali i byli z nich dumni. Sposób, w jaki postrzegamy nasze dzieci (lub sposób, w jaki oni myślą, że je postrzegamy) może mieć głęboki wpływ na sposób, w jaki postrzegają siebie.

Z tego powodu ważne jest, aby unikać sarkazmu lub ostrej krytyki typu „Jesteś taki leniwy!” lub „Dlaczego ostatnio jesteś taki zły?”

Czasami będziesz sfrustrowany lub zły na swoje dzieci. Nie jesteś robotem i to jest w porządku. Po prostu zrób sobie krótką przerwę, odejdź lub weź głęboki oddech. Poświęć kilka minut na ochłonięcie, zanim powiesz coś, czego będziesz żałować.

Szorstkie wiadomości nie motywują dzieci; są szkodliwe. Z biegiem czasu mogą sprawić, że dzieci będą miały negatywny obraz siebie.

Oczywiście to nie jest tak, że nigdy nie możemy krytykować naszych dzieci. Krytyka jest czasami niezbędną częścią rodzicielstwa. Oto kilka ogólnych wskazówek dotyczących zdrowej krytyki:

  • Unikaj krytykowania w obecności innych.
  • Unikaj krytykowania, gdy odczuwasz złość.
  • Krytykuj z rozwagą.
  • Krytykuj delikatnie.

3. Wykorzystaj porażkę do budowania fundamentu sukcesu 

Jeśli skupisz się tylko na znakomitych występach i niesamowitych osiągnięciach swojego dziecka, może zacząć myśleć, że twoja miłość opiera się na A na jej kartach ocen lub bramkach, które zdobyła w meczu piłki nożnej.

Demonstrowanie dziecku, że twoja miłość jest bezwarunkowa , może pomóc mu poczuć się kochanym i akceptowanym takim , jakim jest, czyli dwoma ważnymi składnikami zdrowej samooceny.

Ponadto ponowna próba po niepowodzeniu i poprawa dzięki ciężkiej pracy i ćwiczeniom może pomóc Twojemu dziecku zwiększyć pewność siebie.