Jak pomóc osobie z niską samooceną? Wskazówki dla osób na każdym etapie życia

Niskie poczucie własnej wartości jest dość powszechnym problemem, który znacząco wpływa na jakość życia. Od dobrej samooceny zależą sukcesy w życiu dorosłym, a także umiejętności budowania długotrwałych, wartościowych relacji. Osoby z niskim poczuciem własnej wartości mają zaburzony szacunek oraz zaufanie do siebie samego. Nie wierzą we własne kompetencje i mocne strony. Niska samoocena wpływa na ciągłe niezadowolenie z siebie, poczucie zależności od innych, a nawet poczucie winy w wielu życiowych sytuacjach. Brak wiary na temat własnej osoby skutkuje negatywnie na życie osobiste, podejmowane działania i realizację celów.

Jak pomóc podnieść poczucie własnej wartości? Warto sięgnąć do źródła problemu. Wiele problemów psychologicznych w tym także niskie poczucie własnej wartości ma swój początek w dzieciństwie. Negatywne doświadczenia ze szkoły oraz z domu, zbyt krytyczni rodzice, stosowanie kar, wysokie standardy wśród nauczycieli oraz rówieśników, którym nie udało się sprostać, czy doświadczenie przemocy – to wszystko skutkuje niską samooceną i powoduje problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz w relacjach. Ważne jest tutaj wsparcie bliskich osób, rozmowy, praca nad samym sobą, a także odpowiednia terapia z doświadczonym specjalistą.

Niska samoocena – bariera w rozwoju

Niska samoocena uniemożliwia rozwój osobisty będący podstawą osiągania sukcesów i zadowolenia z życia. Czym się objawia? Osoby o niskiej samoocenie są nieśmiałe, wycofane, towarzyszy im poczucie bycia gorszym, problemy z podejmowaniem decyzji, ciągłe poczucie wstydu, złość w odpowiedzi na krytykę, wysokie wymagania w stosunku do samego siebie i perfekcjonizm. Niskie poczucie wartości powoduje, że cały czas chcemy się dopasowywać do innych ludzi, mamy tendencję do negatywizmu i bardzo długo przeżywamy i analizujemy sytuacje stresowe.

Niska samoocena u mężczyzny

Często zdarza się, że mężczyźni mają zaniżone poczucie własnej wartości ze względu na wymagania i stereotypy, jakie stawia przed nimi środowisko. Od małego uczy się chłopców, że muszą być silni, najlepsi, odważni, nie mogą się niczego bać. Takie nadmierne wymagania rzutują na przyszłe życie. Mężczyzna zaczyna czuć się gorszy, ponieważ cały czas była wywierana na nim presja, cały czas był porównywany z innymi.

niska samoocena u mężczyzny

Jak pomóc swojemu partnerowi? Ważna jest szczera komunikacja i wspólna praca w związku. Docenianie partnera i mówienie mu o tym wprost, nieporównywanie z innymi. Jednak najważniejsza w przypadku osoby z niską samoocenę jest własna praca nad sobą, akceptacja słabości, odnalezienie pozytywów, ćwiczenie reakcji na sytuacje stresowe i rozmowa z psychoterapeutą.

Niska samoocena u nastolatków

Brak wysokiego poczucia własnej wartości u nastolatków jest niebezpiecznym zjawiskiem prowadzącym do stanów depresyjnych i lękowych. Nastolatki wycofują się, nie radzą sobie z trudnościami życiowymi, nie podejmują działań ze względu na lęk przed porażką, a także w późniejszym czasie mają tendencję do wchodzenia w toksyczne związki. Ważna jest tutaj współpraca ze strony rodziców i wsparcie oraz poszukanie odpowiedniej pomocy psychologicznej.

Niska samoocena u dziecka

Ważne jest, aby budować poczucie własnej wartości u dzieci już od małego. Istotne, żeby wspierać wszelkie aktywności dziecka, towarzyszyć mu w działaniach zamiast krytykowania i wyręczania. Szukajmy u dzieci mocnych stron i wspierajmy ich rozwój w naturalny sposób. W ten sposób unikniemy niskiej samooceny u dzieci i ukształtujemy ich pewność siebie.

niska samoocena u dziecka

Niska samoocena a związek

Zaniżona samoocena ma bardzo negatywny wpływ na związek. Powoduje, że pojawia się toksyczna komunikacja, zazdrość o partnera, ciągłe podejrzewanie o zdrady, a także wywieranie presji na bliskiej osobie. Kompleksy powodują konflikty i nieuzasadnione ataki na partnera.

Niska samoocena wyglądu

Osoba z niską samooceną dotyczącą wyglądu czuje się nieatrakcyjna, zaczyna gwałtowniej zabiegać o swojego partnera, co jest odbierane jako zaborczość. Dodatkowo każdy komplement odbiera odwrotnie, szuka negatywów i charakteryzuje się cały czas złym samopoczuciem.

Niska samoocena – terapia

Warto skorzystać z terapii w przypadku niskiej samooceny, aby poprawić jakość swojego życia na wielu poziomach. Dążenie do samoakceptacji wymaga dużej ilości pracy z samym sobą. Wprowadzenie technik relaksacyjnych do codziennego życia, zwracanie większej uwagi na swoje osiągnięcia i sukcesy, skupienie się na pozytywach, mówienie o swoich potrzebach innym ludziom oraz partnerom w związkach – to wszystko elementy terapii, które pozwolą nam odzyskać kontrolę nad własnym życiem i zacząć cieszyć się wysoką samoocenę. Wysoka samoocena wpływa na całe życie, a pozytywne myślenie na własny temat wpływa na to, co myślą o nas inni ludzie. Samoakceptacja pozwoli nam na pozbycie się negatywnych emocji i myśli, a także sprawi, że zaczniemy spełniać swoje marzenia i zapomnimy i pogodzimy się z traumatycznymi wydarzeniami z przeszłości. Praca z samym sobą jest pierwszym krokiem do satysfakcjonującego życia.