Gada? Przeszkadza? Wierci się? Czy może Pani coś z tym zrobić? 

Tylko co? 

Dlaczego dziecko rozmawia na lekcji? 

Być może jako rodzic masz wyzwanie z przyjmowaniem informacji dotyczących przeszkadzania przez Twoje dziecko na lekcji? 

A może jesteś nauczycielem, który doświadcza „przeszkadzania” w czasie lekcji czy zajęć. 

Poniżej nagrałam Ci trochę ruchome – w celach specjalnych – wideo. Dlaczego jest ruchome? Abyś zrozumiała jak bardzo trudno jest się skupić dziecku kiedy nic nie mówi.